Ikuti Kami

New user coupon code: TUUDIBUDDY

Dasar Privasi

TUUDI 3PL SDN BHD (selepas ini, "TUUDI Parcel" atau "kami") menghargai kepentingan privasi maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi mengenai anda. Oleh itu, kami komited menjaga dan melindungi maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan sesuai dengan undang-undang yang berkaitan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010). Dasar Privasi ini mendedahkan amalan pengumpulan dan penggunaan maklumat kami. Kami tidak menjual, berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa kebenaran anda.

Untuk mengelakkan keraguan, melainkan jika konteksnya menghendaki sebaliknya, kata-kata yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan.

Sila baca Dasar Privasi kami dengan teliti sebelum menyerahkan maklumat peribadi anda kepada kami agar anda memahami bagaimana kami mengendalikan maklumat peribadi anda dan kepada siapa kami boleh mendedahkan maklumat anda.

Sekiranya anda mempunyai penjelasan lebih lanjut atau pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, silakan hubungi kami melalui e-mel: [email protected]

 1. MAKLUMAT PERIBADI
  1. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan merangkumi:

   • Nama
   • Alamat e-mel
   • Nombor telefon
   • Gambar profil
   • Maklumat geografi (lokasi anda)
   • Maklumat pembayaran (butiran kad kredit / debit, nama bil dan alamat, atau maklumat perbankan dalam talian yang lain)
  2. Sekiranya anda telah mendaftar sebagai pengguna TUUDI Parcel, kami akan menyimpan segala maklumat peribadi anda. Maklumat tersebut digunakan untuk memberi anda produk atau perkhidmatan yang anda minta dan untuk mengoptimumkan perkhidmatan kami untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik mengikut keperluan dan kehendak anda.

 2. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA
  1. Kami memerlukan maklumat dari anda untuk memproses permintaan dan pembayaran penghantaran anda. Kami mengumpulkan semua maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, dan untuk satu atau lebih bagi tujuan berikut:

   • Untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna tulen yang berdaftar dalam sistem kami;
   • Untuk menyediakan pentadbiran Perkhidmatan kami yang lebih baik;
   • Untuk memberitahu anda mengenai kemaskini Perkhidmatan kami;
   • Sebagai rekod untuk dokumentasi dalaman;
   • Untuk menghubungi anda mengenai status penghantaran bungkusan anda;
   • Untul lain-lain tujuan umum

 3. KEPADA SIAPA KAMI MENDEDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA
  1. Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda seperti yang dijelaskan di bawah ini dan di tempat lain dalam Dasar Privasi ini semasa memproses Maklumat Peribadi anda:

   • Pendedahan peribadi dalam syarikat kami
   • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin berada di Malaysia:

    • untuk memberi anda Perkhidmatan yang kami tawarkan melalui Platform;
    • untuk menjalankan ujian jaminan kualiti;
    • untuk memudahkan pendaftaran akaun;
    • untuk memberi sokongan teknikal; dan / atau
    • untuk memberikan perkhidmatan lain kepada kami. Penyedia perkhidmatan pihak ketiga ini tidak diharuskan menggunakan Maklumat Peribadi anda selain untuk menyediakan Perkhidmatan yang diminta oleh kami.
  2. Harap maklum bahawa kami hanya menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih baik dan untuk tujuan lain yang berkaitan (rujuk Klausa 2.1).

 4. Privasi Aplikasi Mudah Alih
  1. Anda perlu memberi kami akses lokasi anda bagi tujuan pengesanan dan akses ke kamera anda untuk mengimbas kod bar / QR.
  2. Semua data yang dikumpulkan dengan kebenaran anda adalah untuk tujuan kerja dan hanya akan diproses secara dalaman. Data yang dikumpulkan tidak akan dikongsi, dijual atau dipindahkan kepada orang lain di luar syarikat.

 5. PERSETUJUAN
  1. Harap maklum bahawa dengan memberikan persetujuan anda kepada kami, anda dengan ini bersetuju dan menyetujui kami memproses, atau terus memproses Maklumat Peribadi anda sesuai dengan perkhidmatan kami.

 6. KEMASKINI DASAR PRIVASI
  1. Harap maklum bahawa kami akan mengkaji dan memperbarui Dasar Privasi ini dari masa ke semasa berdasarkan perubahan dalam undang-undang, dalam praktik, prosedur dan struktur perniagaan kami, dan harapan privasi masyarakat yang berubah. Kami akan memaklumkan anda untuk mendapatkan versi Dasar Privasi terbaharu kami agar lebih memahaminya.
  2. Pastikan anda sentiasa mengemaskini Maklumat Peribadi anda dan memberi kami alamat e-mel terkini anda setiap masa.